جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت
خدمات تست و کنترل کیفی فشارقوی

این مرکز با تکیه بر بیش از دو دهه دانش و تجربه در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاه­های فشارقوی و ارایه خدمات کنترل کیفی مطابق با استاندارهای بین­المللی، داراي گواهينامه تایید صلاحیت آزمایشگاه   ISO/IEC17025از مركز ملي تاييد صلاحيت ايران (NACI) وابسته به سازمان ملي استاندارد ايران، آمادگی انجام آزمون­ها بشرح زیر را اعلام می­دارد.

مشاهـده

آزمون­های مهم کنترل کیفی انجام شده در آزمایشگاه فشارقوی جهاد دانشگاهی علم و صنعت و در سایت مشتریان:

مشاهـده

در این آزمایشگاه انجام آزمون اتصال کوتاه بر روی کلیدهای خلاء فشار متوسط به روش سینتتیک انجام می­گیرد. در این روش با تزریق جریان اتصال کوتاه و تامین انرژی مورد نیاز قوس الکتریکی، اعمال ولتاژ برگشتی در لحظه مناسب و با تاخیر حداکثر  چند میکروثانیه از طریق پردازش سیگنال و آتش نمودن مدار ولتاژ، صورت می گیرد. همچنین در این آزمایشگاه آزمون­ها‌ی استقامت جریان اتصال کوتاه انواع تجهیزات فشارقوی، فشار متوسط و فشار ضعیف شامل انواع تابلوها، کلیدها، سکسیونرها، کابل، باسبارها، کلیدهای قطع کننده، تجهیزات حفاظتی، ارت سوئیچ­ها، کلیدهای قدرت، و اتصالات جریان بالا نیز انجام می‌گیرد.

دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه  ISO/IEC17025

انجام انواع آزمون‌های جریان بالا

 

مشاهـده

 مرکز مهندسی فشار قوی سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت از سال 1395 به عنوان عضو آزمایشی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی فعالیت خود را در این شبکه آغاز نمود و در سال 1402 طی ارزیابی این شبکه به عنوان عضو توانمند در این شبکه  فعالیت دارد مجموعه آزمایشگاه های عضو این شبکه  1696 عضو می باشد.

  آدرس شبکه آزمایشگاهی:https://labsnet.ir

مشاهـده