جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت
چشم‌انداز سازمان جهاد دانشگاهي علم و صنعت

خودباوری، تلاش جمعیِ مستمر و تعهد به رویکرد علمی و عملی، ما را به انتخاب اول صنایع کشور و معتبرترین برند در حوزه‌ی توسعه فناوری- از مرحله پژوهش تا اجرا- در منطقه‌ تبدیل نموده است.

ما کارکنان جهاد دانشگاهی علم‌وصنعت، به دلیل ایفای نقش در یک مجموعه‌ی اقتصادی سرآمد که مایه‌ی افتخار ملی است، به خود می‌بالیم. فعالیت‌‌های کارا و مسئولانه‌ی ما در جهت تحقق الگوی موفق یک مجموعه‌ی دانش محور و عمل‌گرا، به رشد و توسعه‌ی مستمر این مجموعه منجر شده است.

ما خواستیم و شد...


ماموريت جهاد دانشگاهي واحد علم و صنعت

جهاد دانشگاهی علم‌وصنعت به عنوان یکی از واحدهای جهاد دانشگاهی، ضمن پایبندی به اصول، ارزش‌ها و انتظارات آن مجموعه می‌کوشد از طریق انجامِ؛

  • پژوهش‌های‌کاربردی فناورانه و
  • تجاری‌سازی آنها در قالب مدلهای کسب‌و‌کار اقتصادی،

نسبت به ارائه‌ی راهکارهای فناورانۀ مبتنی‌بر‌دانش برق، مکانیک و مهندسی‌شیمی برای حل مسائل‌صنایع‌کشور و توسعه‌ی دامنه‌ی فعالیت خود در بازارهای خارج از کشور اقدام نماید.

ایفای این نقش ضمن اثرگذاری بر تولید ملّی، زمینه مناسبی برای فعالیت ارزش آفرین دانش‌آموختگان و متخصصان دغدغه مند فراهم می‌نماید.