جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت
مشتریان گرامی جهاد دانشگاهی علم و صنعت

سامانه ثبت، پیگیری و پاسخگویی به پیشنهادات و انتقادات، به منظور افزایش رضایت کاربران ایجاد گردیده است و تمامی سوابق مشکلات و شکایات مطروحه در این سامانه نگهداری می گردد.

لذا در صورت بروز هر گونه مشکل و یا عدم رضایت از نحوه ارائه خدمات یا سایر موارد، خواهشمندیم مشکلات خود را در این سامانه جهت بررسی کامل مطرح نمایید.
همچنین می توانید با استفاده از کد رهگیری که هنگام ثبت پیشنهاد یا انتقاد خود به دست می آورید، پاسخ ارائه شده را پی گیری کنید.

فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی*
شرکت/سازمان
تلفن/موبایل
ایمیل
سریال دستگاه
شماره قرارداد/درخواست
موضوع*
شرح *

فایل پیوست :


پی گیری پاسخ
کد رهگیری