جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت
تجهیزات آزمایشگاهی فشار قوی

اين تجهيزات جهت انجام تستهای عايقي فركانس قدرت مورد استفاده قرار مي گيرند و كاربرد ديگر آنها در اندازه گيری تخليه جزئی به عنوان منبع تغذيه فشار قوی مي باشد. در انتخاب اين تجهيزات عواملی نظير سطح ولتاژ تست، توان مورد نياز جهت انجام تست، سطح تخليه جزئی و ... دخيل مي باشد كه اين عوامل به نوع وسيله تست شونده و رفتار آن در ولتاژهاي فشار قوی بستگي دارند. اين تجهيزات شامل دو رنج توان پايين و توان بالا به شرح ذيل مي باشد:

تجهيزات تست فركانس قدرت مدولار از 100/300kV و توان 5kVA: 

اين تجهيزات جهت تست وسيله های تست شونده با ظرفيت خازنی محدود طراحي شده اند و قابليت كاربرد در مدارات يك تا سه طبقه را دارا مي باشند. طراحي اين تجهيزات به گونه ای صورت گرفته است كه امكان ارتقاء با اضافه نمودن المانهای تكميلی فراهم مي گردد و تبديل مدار يك طبقه به دو و سه طبقه به سادگي ميسر مي باشد.

تجهيزات تست فركانس قدرت توان بالا از 100/1200kV و توانهای 30/1600kVA: 

اين تجهيزات جهت تست وسيله های تست شونده با ولتاژهای تست بالا و ظرفيت خازنی زياد طراحي شده اند و در مدارات يك تا سه طبقه به صورت كاسكاد قرار مي گيرند. از اين تجهيزات در تست فركانس قدرت كليدهای فشار قوی، زنجير مقره ها، ترانسفورماتورهای توزيع و قدرت، بوشينگهای فشار قوی و ... استفاده مي شود.

مشاهـده

تجهيزات آزمون ضربه جریانی و ولتاژی انرژي برای تست تجهیزات فشار قوی و متوسط و سیستم های انتقال و توزیع فشار قوی در مقابل ضربه صاعقه و سوییچینگ طراحی و ساخته شده اند، اساس عملکرد این تجهیزات بر مبنای مولد مارکس می باشد

مشاهـده

عملکرد ایمن و قابل اعتماد هر تجهیز فشارقوی بستگی اساسی به وضعیت عایق آن تجهیز دارد. دستگاه تانژانت دلتا یکی از تجهیزات مهم اندازه‌گیری در صنعت فشارقوی محسوب می‌شود که از آن جهت اندازه‌گیری ضریب تلفات در عایق‌های الکتریکی و کنترل کیفیت عایق‌ها استفاده می‌گردد.

مشاهـده

در این آزمایشگاه انجام آزمون اتصال کوتاه بر روی کلیدهای خلاء فشار متوسط به روش سینتتیک انجام می­گیرد. در این روش با تزریق جریان اتصال کوتاه و تامین انرژی مورد نیاز قوس الکتریکی، اعمال ولتاژ برگشتی در لحظه مناسب و با تاخیر حداکثر  چند میکروثانیه از طریق پردازش سیگنال و آتش نمودن مدار ولتاژ، صورت می گیرد. همچنین در این آزمایشگاه آزمون­ها‌ی استقامت جریان اتصال کوتاه انواع تجهیزات فشارقوی، فشار متوسط و فشار ضعیف شامل انواع تابلوها، کلیدها، سکسیونرها، کابل، باسبارها، کلیدهای قطع کننده، تجهیزات حفاظتی، ارت سوئیچ­ها، کلیدهای قدرت، و اتصالات جریان بالا نیز انجام می‌گیرد.

دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه  ISO/IEC17025

انجام انواع آزمون‌های جریان بالا

 

مشاهـده

مجموعه آزمايشگاهی فشارقوی مدولار، به منظور استفاده در آموزش دانشجويان مهندسی برق، تجهيزات آزمايشگاهی كنترل كيفيت و تحقيقاتي كارخانجات صنايع فشارقوی، توسط جهاد دانشگاهي علم و صنعت طراحي و ساخته شده است و از سوی مركز مهندسی فشارقوی عرضه مي‌گردد. استفاده از تجهيزات آزمايشگاهی فشارقوی نه تنها برای تحقيقات پايه در زمينه ولتاژهای زياد در دانشگاه‌ها، بلكه برای انجام پژوهشهای كاربردی در صنعت و مراكز تحقيقاتی بعنوان يك مجموعه مفيد امری پذيرفته شده است. اجزاء متشكله اين مجموعه براحتی قابل حمل مي‌باشند. با توجه به مدولار بودن مجموعه بخشهای مختلف آن بوسيله پايه و جعبه تقسيمهای فلزی معلق در قالب يك مجموعه به يكديگر نصب و محكم مي‌شوند. با تجهيزات اين مجموعه، تركيبهای مداری زير را مي‌توان با روشهاي ساده ايجاد كرد. اهم كاربردهای مجموعه‌های آزمايشگاهی فشارقوی در مراكز آموزشی، پژوهشی و صنعتی مي‌باشد. اين مجموعه از تعدادی المانهای سبك و قابل حمل تشكيل شده و قابليت انجام تست های AC, DC, Impulse را دارد. به عنوان نمونه مجموعه فشار قوی DC از يك ترانسفورماتور AC و ديود تشكيل شده كه يك خازن فشار قوی را شارژ مي نمايد و در نتيجه امكان تست هاي فشار قوی DC كابل ها و خازن های فشار قوی فراهم مي شود

مشاهـده

 

مجموعه آزمايشگاهي فشارقوي مدولار، به منظور استفاده در آموزش دانشجويان مهندسي برق، تجهيزات آزمايشگاهي كنترل كيفيت و تحقيقاتي كارخانجات صنايع فشارقوي، توسط جهاد دانشگاهي علم و صنعت طراحي و ساخته شده است و از سوي مركز مهندسي فشارقوي عرضه مي‌گردد. استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي فشارقوي نه تنها براي تحقيقات پايه در زمينه ولتاژهاي زياد در دانشگاه‌ها، بلكه براي انجام پژوهشهاي كاربردي در صنعت و مراكز تحقيقاتي بعنوان يك مجموعه مفيد امري پذيرفته شده است. اجزاء متشكله اين مجموعه براحتي قابل حمل مي‌باشند. با توجه به مدولار بودن مجموعه بخشهاي مختلف آن بوسيله پايه و جعبه تقسيمهاي فلزي معلق در قالب يك مجموعه به يكديگر نصب و محكم مي‌شوند. با تجهيزات اين مجموعه، تركيبهاي مداري زير را مي‌توان با روشهاي ساده ايجاد كرد. اهم كاربردهاي مجموعه‌هاي آزمايشگاهي فشارقوي در مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي مي‌باشد. اين مجموعه از تعدادي المانهاي سبك و قابل حمل تشكيل شده و قابليت انجام تست هاي AC, DC, Impulse را دارد. به عنوان نمونه مجموعه فشار قوي DC از يك ترانسفورماتور AC و ديود تشكيل شده كه يك خازن فشار قوي را شارژ مي نمايد و در نتيجه امكان تست هاي فشار قوي DC كابل ها و خازن هاي فشار قوي فراهم مي شود.

 

مشاهـده

مجموعه آزمايشگاهي فشارقوي مدولار، به منظور استفاده در آموزش دانشجويان مهندسي برق، تجهيزات آزمايشگاهي كنترل كيفيت و تحقيقاتي كارخانجات صنايع فشارقوي، توسط جهاد دانشگاهي علم و صنعت طراحي و ساخته شده است و از سوي مركز مهندسي فشارقوي عرضه مي‌گردد. استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي فشارقوي نه تنها براي تحقيقات پايه در زمينه ولتاژهاي زياد در دانشگاه‌ها، بلكه براي انجام پژوهشهاي كاربردي در صنعت و مراكز تحقيقاتي بعنوان يك مجموعه مفيد امري پذيرفته شده است. اجزاء متشكله اين مجموعه براحتي قابل حمل مي‌باشند. با توجه به مدولار بودن مجموعه بخشهاي مختلف آن بوسيله پايه و جعبه تقسيمهاي فلزي معلق در قالب يك مجموعه به يكديگر نصب و محكم مي‌شوند. با تجهيزات اين مجموعه، تركيبهاي مداري زير را مي‌توان با روشهاي ساده ايجاد كرد. اهم كاربردهاي مجموعه‌هاي آزمايشگاهي فشارقوي در مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي مي‌باشد. اين مجموعه از تعدادي المانهاي سبك و قابل حمل تشكيل شده و قابليت انجام تست هاي AC, DC, Impulse را دارد. به عنوان نمونه مجموعه فشار قوي DC از يك ترانسفورماتور AC و ديود تشكيل شده كه يك خازن فشار قوي را شارژ مي نمايد و در نتيجه امكان تست هاي فشار قوي DC كابل ها و خازن هاي فشار قوي فراهم مي شود.

مشاهـده

مجموعه اندازه گيری ديجيتالی PD در سيستم های فشارقوی طراحی شده در جهاد دانشگاهي علم و صنعت، برای اندازه گيری و نمايش و پردازش سيگنالهای PD بر اساس استاندارد IEC 270 و با امكانات نرم افزاری متنوع می باشد. 

مشاهـده

بمنظور انجام آزمون‌های کنترل کیفی بر روی ادوات برقی با توجه به رفتار خازنی آنها، مانند انواع کابل‌های ، ژنراتورها و خازن‌ها فشارقوی و... از تجهیزات تست رزونانسی توان بالا استفاده می‌گردد. در این مدار راکتور که قسمت اصلی مجموعه رزونانسی می‌باشد با وسیله تست شونده در فرکانس قدرت تبادل انرژی نموده وبا استفاده از خاصیت مدار رزونانس (تشدید) ،دامنه ولتاژ دو سر وسیله تست شونده به مقدارمورد نیاز افزایش می‌یابد.

از مزایای تجهیزات رزونانسی کاهش توان شبکه ، افزایش ضریب کیفیت و همچنین کاهش ابعاد تجهیزات و هزینه‌های نصب و راه‌اندازی در مقایسه با نمونه‌های ترانسفورماتوری می‌باشد. راکتور مجموعه‌ی رزونانسی توان بالا از نوع هسته متغیر بدنه فلزی می‌باشد که به دو روش سری یا موازی (با توجه به نوع وسیله تست شونده) با عایق روغنی مجهز به رادیاتورها جهت تبادل حرارتی اکتیوپارت همراه با دیگر تجهیزات در مدار مجموعه رزونانسی در داخل آزمایشگاه‌ فشارقوی ،بهره‌برداری می‌گردد.

مشاهـده