جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1400/01/18

نخستین قطار ملی مترو با حضور رییس‌جمهور رونمایی می‌شود

کمک جهاددانشگاهی در برداشتن گامی مهم در مسیر خودکفایی/ تست گرم قطار ملی مترو با موفقیت انجام شد

خلاصه خبر

تست گرم نخستین قطار ملی مترو در خط تست پایانه فتح‌آباد با موفقیت انجام شد تا مسیر برای تولید انبوه این قطار که با دانش کاملاً بومی جهادگران کشور ساخته شده است، هموارتر شود.