جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1400/01/18

شمارش معکوس تا حرکت قطار ملی روی ریل خودکفایی؛

ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

خلاصه خبر

فردا با حضور رئیس‌جمهور از پروژه مهم نخستین قطار ملی مترو که با دانش بومی پژوهشگران کشور طراحی و ساخته شده است، رونمایی می‌شود. در این پروژه ملی، طراحی سیستم رانش که از آن به‌عنوان مغز، قلب و ماهیچه‌های یک قطار نامبرده می‌شود، توسط پژوهشگران و مهندسان جهاد دانشگاهی علم و صنعت انجام شده است.