جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1400/05/13

رییس جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت اعلام کرد:

برنامه ریزی جهاددانشگاهی علم و صنعت برای تجاری‌سازی ساخت سیستم رانش ۲۱۰ واگن در دو مرحله

خلاصه خبر

رییس جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت بابیان اینکه نیاز به واگن و قطار مترو از نیازهای مهم استان تهران و کشور است گفت: با توجه ‌به نتایج مطلوب اخذشده از طرح سیستم رانش قطار مترو در حال برنامه ریزی برای تجاری‌سازی ساخت سیستم رانش ۲۱۰ واگن در دو مرحله هستیم.