جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1401/01/28

وزیر نفت در نشست مشترک با رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد:

خلاصه خبر

جهاددانشگاهی در اولویت تامین تجهیزات صنعت نفت/ ورود این نهاد برای ساخت دکل‌های دریایی