جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1402/05/09

اینورترهای خورشیدی نیاز وارداتی کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را رفع می‌کند

خلاصه خبر

مسئول طرح تحقیقاتی اینورترهای خورشیدی توان بالا جهاددانشگاهی بیان کرد: طرح اینورترهای خورشیدی توان بالا نیاز وارداتی کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را رفع می‌کند و امکان تولید ۴۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه در سال توسط جهاددانشگاهی علم و صنعت وجود دارد.