جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1402/11/11

انتصاب سرپرست پژوهشکده برق جهاددانشگاهی

دکتر ولی‌الله روشن در حکمی از سوی رییس جهاددانشگاهی به‌عنوان سرپرست پژوهشکده برق این نهاد منصوب شد.

خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در حکمی دکتر ولی‌الله روشن را به‌عنوان سرپرست پژوهشکده برق این نهاد منصوب شد.