جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

سیستم کنترل و نظارت قطار

با توجه به تعدد تجهیزات قطار و همچنین لزوم برقراری ارتباط بین آنها و تبادل اطلاعات هر واحد، سیستم کنترل و نظارت قطار (TCMS) تشکیل شده است. هسته مرکزی TCMS واحد کنترل وسیله نقلیه (VCU) نام دارد که الگوریتم های کنترلی قطار را شامل می شود. برقراری ارتباط بین واگن ها، تجهیزات مختلف و نظارت بر آنها نیز برعهده TCMS می باشد. بطور کلی TCMS نقش کنترل کننده اصلی و مرکزی قطار و برقراری و نظارت بر تمام واحد های قطار را بر عهده دارد. ماموریت واحد کنترل وسلیه نقلیه به انجام رساندن الزامات مورد نیاز در استانداردهای ریلی در مورد تمامی فعالیت های کنترل، نظارت و ارتباطات مورد نیاز برای هدایت واگن های قطار می باشد.

 

کاربردها:

  • فعالیت های کنترل، نظارت و ارتباطات مورد نیاز برای هدایت واگن های قطار

مشخصات فنی:

  • کنترل رانش قطار و ترمز
  • کنترل مبدل کمکی و باطری شارژر
  • نظارت و سیستم دستیار راهبر قطار
  • سیستم تشخیص و دستیار در مورد نگهداری و تعمیرات
  • مجهز به بستر تبادل داده سریال با سایر تجهیزات (MVB , ETB , CAN …)
  • یکپارچه سازی سیستم های سیگنال دهی مورد نیاز برای عملیات قطار و اجزای ارتباطات به منظور فراهم کردن سیستم کنترل جامع قطار

اطلاعات تماس
مرکز مهندسی مبدل ها و منابع تغذیه و اینورتر های خورشیدی
تلفن واحد بازرگانی
021-77805919
ایمیل واحد بازرگانی
sales.cps@jdevs.ir-sseyedjafari@jdevs.ir
تلفن واحد خدمات پس از فروش
021-77192040
ایمیل واحد خدمات پس از فروش
mahmadi@jdevs.ir
ایمیل واحد مدیریت پروژه
mgoodarzi@jdevs.ir
تلفن واحد مدیریت پروژه
021-77455001-2 (Ext.223)
تلفن واحد تدارکات
021-77188804
ایمیل واحد تدارکات
mmovahedipour@jdevs.ir
محصولات مرتبط بااین گروه