جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

سامانه نمایشگر رسوبات کف مخازن ذخیره سازی نفت خام

نمايشگر پروفيل رسوبات مخازن نفتي توسط پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي و به سفارش

شركت ملي نفت ايران طراحي شده است اين سيستم شامل اجزاي زير است:

مشخصات فنی:

  • سيستم اسكن با كمك سنسورهاي التراسونيك به منظور اسكن لجن كف مخازن
  • دستگاه تعيين موقعيت GPS براي مشخص كردن دقيق مكان لگ ها و به دست آوردن نقشه تانكها
  • دستگاه فرستنده و گيرنده بي سيم به منظور ارسال اطلاعات اندازه گيري به كامپيوتر و دريافت فرامين كنترلي از كامپيوتر
  • بازوي مكانيكي با امكان چرخش سنسورهاي التراسونيك در داخل هر لگ
  • كارت حافظه جهت ذخيره سازي اطلاعات
  • نرم افزار حرفه اي با امكان نمايش دو و سه بعدي لجن كف مخازن، تعريف تانك و قابليت هاي متعدد ديگر
محصولات مرتبط بااین گروه